About

ANNABEL GUAITA


Annabel Guaita, born 1971, is a highly sought-after pianist, lecturer, music critic and educator. She completed her master degree, with highest grade, at the Grieg Academy in 2007. Later, her artistic-research fellowship PhD project, The Atonal Piano, was approved by the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme  in 2014. In 2011 she released her first solo-CD, L'Altra Beltà, with piano works from Valen, Schönberg, Berg and Webern at the label 'Lawo Classics'. The CD-release received good reviews in both Norwegian and international press - stating that the work represented a new and refreshing interpretation of the music of Fartein Valen.

Her piano teachers have been Einar Røttingen, Jiri Hlinka, and Håvard Gimse (Norway), Jochen Köhler (Germany), Albert Attenelle and Jordi Mora (Spain). Working with Jordi Mora she acquired in-depth knowledge in musical phenomenology and for many years she studied this approach to music in the form that was systematized by the conductor Sergiú Celibidache.

Annabel Guaita has been active on the Norwegian musical scene since 1996 through solo- and chamber orchestra collaborations with a number of  highly regarded Norwegian musicians and contemporary composers. Together with Marko Nouwens she started 'Bergen Pianoduo' in 1997. She has performed at concert series and festivals like Festspillene i Bergen, Musikkfestuken i Nordland, Valenfestivalen, Autunnale, Borealis, Avgarde, Troldhaugen, Grieg i Bergen og Kammermusikkforeningen i Bergen. Annabel has also performed in USA, Argentina, and Finland. In 2011 she established Lytteskolen ('Listening-school'). Through this initiativ she developed 'listening courses' - interactive music lectures in listening-experiences and interpretation. During the years 2016-2018 she was Head Educator at the KODE composers homes in Bergen. Annabel has also been affiliated with Bergens Tidende as a music critic. Currently, she is primus motor for the line of events 'The Living Critic' during 2018-2019. These are an extension of Lytteskolen and includes listening workshops, discussions about music, musical-critics and the musical scene in Norway,  with emphasis on the western region.

Annabel Guaita has contributed to a number of recordings, including her solo cd L´Altra Beltà (Lawo Classics, 2011) Non-Solid Objects (Albedo, 1997), Edvard Hagerup Bull (Simax, 2001), and Combo Tango (Acoustic Records, 2001) .


ANNABEL GUAITA


Annabel Guaita f. 1971 er en ettertraktet pianist, foredragsholder, musikkritiker og formidler. 
Hun gjennomførte mastergradseksamen med høyeste karakter ved Griegakademiet i 2007 og tok senere en 
kunstnerisk doktorgrad gjennom Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid med prosjektet ’Det Atonale Klaver’.
I 2011 ga hun ut sin første solo-CD med klaververker av Valen, Schönberg, Berg og Webern for plateselskapet 
Lawo Classics. Utgivelsen høstet gode kritikker i norsk og utenlandsk presse som la vekt på at dette 
representerte en ny og forfriskende tolkning av Fartein Valens musikk.
Hennes lærere har vært Einar Røttingen, Jiri Hlinka og Håvard Gimse, Jochen Köhler (Tyskland), Albert Attenelle og Jordi Mora (Spania). Hos sistnevnte tilegnet hun seg kunnskap om musikalsk fenomenologi, og gjennom mange år studerte hun denne tilnærmingen til musikk slik den ble praktisk tilrettelagt for utøvere av dirigenten Sergiu Celibidache.
Hun har vært aktiv i norsk musikkliv siden 1996, der hun som solist og kammermusiker har hatt samarbeid med en rekke sentrale, norske musikere og samtidskomponister. Sammen med Marko Nouwens dannet hun Bergen Pianoduo i 1997. Hun har spilt på konsertserier og festivaler som Festspillene i Bergen, Musikkfestuken i Nordland, Valenfestivalen, Autunnale, Borealis, Avgarde, Troldhaugen, Grieg i Bergen og Kammermusikkforeningen i Bergen. Hun har også holdt konserter i USA, Argentina og Finland. I 2011 etablerte hun Lytteskolen. Gjennom denne utviklet hun ’lyttekurs’ – interaktive musikkforedrag om lytteerfaring og fortolkning. I perioden 2016-2018 holdt hun stillingen som formidlingsleder på komponisthjemmene i KODE. Annabel har også vært tilknyttet Bergens Tidende som musikkritiker. Nå er hun initiativtager til arrangementsrekken ’Den levende kritikken’ 2018-2019 som er en utvidelse av lytteskolen og inneholder lytteverksted, samtaler om musikk, og musikklivet i Norge med fokus på Vestlandet.
Annabel Guaita har bidratt på en rekke innspillinger, inkludert solo cden L'Altra Beltà (Lawo Classics, 2011), Non-Solid Objects (Albedo, 1997), 
Edvard Hagerup Bull (Simax, 2001), and Combo Tango (Acustic Records, 2001).