The Atonal Piano

DET ATONALE KLAVER
Annabel Guaita, stipendiat i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 2008 til 2011.

Dette prosjektet har hatt som mål å belyse utøvende og fremføringspraktiske aspekter hovedsakelig knyttet til Fartein Valens klavermusikk ved å se på liknende problemstillinger i Arnold Schönbergs, Anton Weberns og Alban Bergs klavermusikk.

Prosjektet har i hovedsak bestått av lengre perioder med fysisk innstudering og arbeid ved instrumentet, arbeid med kildene og diskusjon av stoffet i egne notater. Vekselvirkningen mellom å lese, notere og arbeide på instrumentet gav innspill til konkrete problemstillinger i
musikken og bidro til å klargjøre det jeg hadde lest.

Motstanden som underveis oppstod i stoffet og i prosessen førte til en holdningsendring der kontakten med instrumentet og et klanglig grunnsyn til instrumentet ble viktigere enn før. Dette påvirket etter hvert min interpretasjon av Valens verker.

De opprinnelige målene i prosjektet har vært å få "ny informasjon om musikken til Fartein Valen og kunne stå for en kunstnerisk og meningsfull tolkning basert på historisk informert kunnskap". Fremførelsene mine vil likevel ikke være endelige - de vil være i stadig bevegelse. Men jeg føler jeg har oppnådd en kunstnerisk grunnholdning. Den mangesidige kunstneriske prosessen – veien frem til denne tolkningsholdningen – er reflektert i det jeg leverer som grunnlag for bedømmelsen.

REFERANSER TIL DET DISKURSIVE FELTET

Dette prosjektet inngår i en generell utøvende og pianistisk diskurs om fremføringspraktiske og interpretative problemstillinger. Interpretasjonsspørsmål omkring Valens musikk vil i særlig grad ha nedslagsfelt i Norge, hvor det i nyere tid har kommet bidrag til Valen-tolkninger i form av innspillinger av klavermusikken, sangene og orkestermusikken. Diskursen rundt interpretasjon av Schønberg, Berg og Webern er mye mer omfattende og mer internasjonalt rettet, men prosjektet vil kunne være interessant for dette miljøet også.

BIDRAG TIL UTVIKLING I FAGFELTET

Prosjektet er med på å synliggjøre en kunstnerisk prosess gjennom ulike dokumentasjonsformer og vil bidra til å synliggjøre utøvende problemstillinger innen kunstnerisk forskning.

I tillegg vil prosjektet kunne

- synliggjøre en egen kunstnerisk holdning til Valens musikk.
- spre interesse for Valens musikk
- gi et bidrag til en fremføringstradisjon
- bidra til å sette Valen inn i en større europeisk kontekst vedrørende interpretasjonsspørsmål.

Refleksjonsdelen er presentert gjennom et skriftlig essay som er supplert med lydopptak og et videoessay. Dette er en gjennomgang av Guaitas kunstneriske utvikling gjennom de ulike fasene i prosjektet. Her beskrives problemstillinger, faglig fokus og bruk av materialet og kunstneriske valg og vendepunkter. Den inneholder refleksjoner over prosessen fra innstudering gjennom de ulike formidlingssituasjonene, den endelige cd-innspillingen der man må stå for de kunstneriske valgene man har tatt, og hvordan dette påvirket den offentlige presentasjonen av det kunstneriske sluttresultatet.

Dette resultatet er presentert tre deler, to offentlige konserter hvorav én der juryen vil være tilstede, i tillegg til en utgitt cd -innspilling av det kunstneriske materialet.

Offentlig presentasjon av kunstneriske sluttresultat:

Håkonshallen, Bergen, 16.desember  2011, kl 19:30:Fartein Valen
Four pieces for piano opus 22
Nachtstück
Valse noble
Lied ohne Worte
Gigue

Arnold Schönberg
Sechs Kleine Klavierstücke opus 19


Fartein Valen

Trio for fiolin, cello og klaver, opus 5***PAUSE***

Fartein Valen
Intermezzo opus 36


Arnold Schönberg
Fünf Klavierstücke opus 23 no 1
Klavierstück opus 33aAnton Webern
Variationen für Klavier opus 27


Fartein Valen
Variations opus 23


***
Medvirkende på Trio opus 5:
Olivér Szűts, fiolin
Sebastian Dörfler, cello
.
ċ
Projectdescription-final.pdf
(177k)
Annabel Guaita,
Aug 24, 2011, 1:41 PM